BOZP

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

 

Ústava Slovenskej republiky zaručuje v čl. 36 bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktorá sa  zaisťuje formou predpisov a nariadení. Základným zákonom BOZP je Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je súbor činností vedúcich k zníženiu nebezpečných a škodlivých faktorov pracovného prostredia a vytvoreniu bezpečného pracoviska pre zamestnancov.

Každý zamestnávateľ je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov preventívne a ochranné služby, ktoré pomáhajú zamestnávateľov pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predovšetkým s prevenciou rizík vrátane psychosociálnych rizík a ochranou pred nimi.

Zabezpečíme pre Vás:

  • vstupný bezpečnostný audit,
  • vypracovanie dokumentácie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
  • pravidelnú aktualizáciu dokumentácie,
  • pravidelné oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
  • súčinnosť pri kontrolách Inšpektorátu práce,
  • pravidelné kontroly stavu bezpečnosti na pracovisku,
  • odborné poradenstvo,
  • dodanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  • zabezpečenie bezpečnostného a zdravotného značenia.

 

KONTAKT

PaedDr. Stanislav Frýželka, PhD.

 +421 911 944 744

 stanislav.fryzelka@pifox.net

 

ADRESA

PIFox, s.r.o.

Smolenická, 12
21 831 04 Bratislava

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky