SLUŽBY TECHNIKA PO

SLUŽBY OSOBY S ODBORNOU SPÔSOBILOSŤOU

 

Prostredníctvom  technika požiarnej ochrany (osoby s odbornou spôsobilosťou), poskytujeme komplexné služby v oblasti ochrany pred požiarmi:

  • odborné školenia
  • protipožiarne prehliadky
  • vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
  • organizovanie plnenia povinností na úseku požiarnej ochrany
  • účasť na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru.

Povinnosti právnickej osoby a fyzickej osoby – podnikateľa sú zakotvené v § 4 a 5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v priestoroch právnickej osoby v zmysle § 14 vyhl. MVSR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 Dokument na siahnutie tu.

KONTAKT

PaedDr. Stanislav Frýželka, PhD.

 +421 911 944 744

 stanislav.fryzelka@pifox.net

 

ADRESA

PIFox, s.r.o.

Smolenická, 12
21 831 04 Bratislava

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky