PZO

Pracovná zdravotná služba

 

V zmysle zákona č. 204/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva pre zamestnávateľov povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu. Účelom pracovnej zdravotnej služby je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

 

Pracovná zdravotná služba:

  • vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk súvisiaci so zabezpečením povinností zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy,
  • určenie profesií podliehajúcich lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k vykonávanej práci s doporučením lehôt preventívnych lekárskych prehliadok k jednotlivým profesiám,
  • analýza zdravotných rizík,
  • kategorizácia pracovných činností,
  • pravidelné kontroly dodržiavania platnej legislatívy v oblasti ochrany zdravia zamestnancov pri výkone ich pracovných činností,
  • analýza pracovných úrazov a práceneschopnosti,
  • poradenské služby, telefonické a emailové konzultácie v prípade potreby,
  • lekárske preventívne prehliadky, 
  • spolupráci s T BOZP zabezpečenie školenia poskytovania prvej pomoci zamestnancov.

 

KONTAKT

PaedDr. Stanislav Frýželka, PhD.

 +421 911 944 744

 stanislav.fryzelka@pifox.net

 

ADRESA

PIFox, s.r.o.

Smolenická, 12
21 831 04 Bratislava

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky