PIFOX, s.r.o.

NÁŠ PRODUKTOVÝ LIST
 

Spoločnosť Pifox, s.r.o. zabezpečuje všetky služby týkajúce sa požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj pracovnú zdravotnú službu. V spomínanej oblasti sa pohybujeme už dlhší čas a máme dostatočné skúsenosti na riešenie situácií, ktoré by mohli nastať, čím môžeme účinným a efektívnym spôsobom ochrániť nielen majetok, ale i Vaše zdravie.

 

Spoločnosť PIFox, s.r.o. ponúka svojim klientom a partnerom
v oblasti požiarnej ochrany nasledujúce služby :

 • komplexné služby technika požiarnej ochrany,
 • vypracovanie požiarnej dokumentácie,
 • vypracovanie požiarnych projektov stavieb,
 • školenia požiarnej ochrany,
 • kontroly hydrantových sietí a hydrantov (tlakové skúšky hydrantov, tlakové skúšky hydrantových hadíc, kontroly hydrantových skríň a prúdnic),
 • kontroly hasiacich prístrojov,
 • kontroly požiarnych uzáverov,
 • zabezpečenie opráv a tlakových skúšok hasiacich prístrojov,
 • predaj hasiacich prístrojov,
 • predaj a inštalácia hydrantových sietí a hydrantov v súlade s dokumentáciou stavebných projektov,
 • zabezpečenie požiarnych asistenčných hliadok pri organizovaných podujatiach.

 

V oblasti ochrany a bezpečnosti zdravia, spoločnosť PIFox, s.r.o. zabezpečuje nasledujúce služby :

 • komplexné služby technika BOZP,
 • vypracovanie dokumentácie BOZP,
 • školenia BOZP,
 • kontroly elektrických zariadení v súlade so STN 33 1610,
 • zabezpečenie revízie elektrických zariadení,
 • predaj tovarov z oblasti BOZP (ochranné pomôcky).

 

Ostatné služby, ktoré zabezpečuje spoločnosť PIFox, s.r.o. :

 • kontroly bleskozvodov,
 • pracovná zdravotná služba,
 • revízie elektrických zariadení do 1000 V.

Spoločnosť PIFox, s.r.o. poskytuje konzultačnú a poradenskú činnosť vo všetkých vyššie uvedených oblastiach.

 

KONTAKT

PaedDr. Stanislav Frýželka, PhD.

 +421 911 944 744

 stanislav.fryzelka@pifox.net

 

ADRESA

PIFox, s.r.o.

Smolenická, 12
21 831 04 Bratislava

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky