POVINNOSTI SPRÁVCOV

ÚLOHY OCHRANY PRED POŽIARMI

 

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi, ktoré sa týkajú spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, podľa zákona č. 314/2001Z.z. znení neskorších predpisov § 4 písm. a) až d), g) až i) a k) až p), § 5 písm. a) až c), i) a j) a § 8 písm. f).

  Dokument na siahnutie  tu.

 

KONTAKT

PaedDr. Stanislav Frýželka, PhD.

 +421 911 944 744

 stanislav.fryzelka@pifox.net

 

ADRESA

PIFox, s.r.o.

Smolenická, 12
21 831 04 Bratislava

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky