POŽIARNA OCHRANA

V TEJTO OBLASTI POSKYTUJEME NASLEDOVNÉ SLUŽBY
 

Služby TPO

Odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizovanie plnenia povinností na úseku požiarnej ochrany, účasť na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru.

Viac

Ochrana pred požiarmi

Preventívna protipožiarna prehliadka, činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, kontrola a čistenie komínov, technické a technologické zariadenia, požiarnotechnické zariadenia, hasiace prístroje...
Viac

Dokumentácia PO

Písomná informácia o dokumentácii na úseku ochrany pred požiarmi (OPP), ktorá sa predkladá kontrolnému orgánu (okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) pri výkone štátneho požiarneho dozoru...
Viac

Povinnosti správcov

Vlastník bytového domu, spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a správca bytového domu je povinný zabezpečiť pri správe bytového domu plnenie úloh ochrany pred požiarmi...
Viac

 

KONTAKT

PaedDr. Stanislav Frýželka, PhD.

 +421 911 944 744

 stanislav.fryzelka@pifox.net

 

ADRESA

PIFox, s.r.o.

Smolenická, 12
21 831 04 Bratislava

 

 

Vytvorte si vlastnú webstránku zadarmo s redakčným systémom WebJET Cloud.

Zobraziť plnú verziu stránky